Beboerdemokrati

BEBOERDEMOKRATI OG INDFLYDELSE

Plejecentret Sølund er dit og de andre beboeres hjem.

Her har du, dine pårørende og de andre beboere mulighed for at få indflydelse på hverdagen og det fælles liv, der leves i huset.

 

Det kan fx være i dialogen med vores køkken, hvor der er mulighed for at komme med ønsker til menuen, eller i forbindelse med alle de aktiviteter vi har. Der er også lejlighed til at komme med input til den musik vi spiller og meget andet.

Vi opfordrer dig og dine pårørende til at indgå i en løbende dialog med vores medarbejdere, så de bedre kan tilrettelægge deres arbejde og indrette huset efter jeres ønsker.

 

Beboerdemokrati handler om diskussionen af generelle temaer – ikke om, hvordan man samarbejder om plejen og indsatsen over for en enkelt beboer.

 

På Plejecentret Sølund arbejder vi konkret med beboerdemokrati via vores Bruger/Pårørende Råd.

Rådet arbejder med at udvikle det gode samarbejde mellem beboere, pårørende og personale, og varetager beboernes interesser i forhold til Sølunds værdigrundlag.