Aktiviteter

Midtpunktet

Midtpunktet er Sølunds kultur og aktivitetsafdeling, der tilbyder en bred vifte af sociale, kreative og aktiverende tilbud.
Vi lægger vægt på at tilbyde aktiviteter der er tilrettelagt, tilpasset og målrettet så de giver dig de bedste tilbud.
Vi ligger vægt på at du stimuleres til at vedligeholde dine intellektuelle, sociale og fysiske færdigheder i det omfang, der er muligt.
Vores udgangspunkt er at skabe et miljø, hvor glæden ved at synge, det sjove ved bevægelse, og det styrkende ved socialt samvær, munder ud i en fælles skabt atmosfære.
I samarbejde med afdelingerne sikrer vi at alle får tilbud om aktivering og vi tager gerne imod forslag til nye aktiviteter. Udover vores ugentlige program koordinerer vi også større arrangementer og koncerter.
 

Øvrige arrangementer

Udover de ugentlige aktiviteter, arrangerer Midtpunktet også en række kulturelle arrangementer på Sølund. To fredage om måneden har vi musikalske arrangementer som er for Sølunds beboere og pårørende. Udover vores faste ugeprogram, har vi også en række arrangementer udenfor normal åbningstid, bl.a. ”Brunch og Banko” én lørdag om måneden, og ”Mad og Musik” hver anden måned. Arrangementerne er også åbne for pårørende, så hold øje med Husavisen og opslag i huset for mere information.