Bruger/Pårørende Råd

Sølund har et Bruger- og Pårørenderåd.

Bruger-og Pårørenderådet medvirker – med udgangspunkt i brugernes og de pårørendes interesser og behov, samt gennem dialog med Centerledelsen på Sølund - til at tilrettelæggelsen af den daglige pleje og omsorg lever op til de kvalitetsstandarder mv., der gælder for området.

Rådet arbejder med at udvikle et godt samarbejde mellem beboere, pårørende og personale, og varetager beboernes interesser i forhold til Sølunds værdigrundlag.

Rådet afholder møde med centerledelsen 1 gang i kvartalet. Referat fra møderne kan læses i Husavisen.

Vedtægter for Bruger- og Pårørenderåd kan fås ved henvendelse i Administrationen

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.